Nhà cái ONE88 cung cấp các dịch vụ và thông tin trên trang web của mình dưới dạng “tình trạng hiện có” và “có thể sử dụng được”. Tuy nhiên, nhà cái không đảm bảo rằng thông tin và dịch vụ được cung cấp trên trang web của nhà cái sẽ hoàn toàn chính xác, đầy đủ, không bị lỗi hoặc sẽ được sử dụng một cách liên tục và không bị gián đoạn.

Khách hàng sử dụng trang web và dịch vụ của ONE88 hoàn toàn có trách nhiệm tự chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng và truy cập trang web của nhà cái. ONE88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc tổn thất nào gây ra cho khách hàng khi sử dụng trang web hoặc dịch vụ của nhà cái, bao gồm nhưng không giới hạn đến:

  • Mất mát kinh doanh, mất mát doanh số hoặc mất mát lợi nhuận;
  • Thiệt hại hoặc tổn thất về dữ liệu hoặc thông tin;
  • Mất mát hoặc tổn thất về cơ hội hoặc mua bán;
  • Mất mát hoặc tổn thất về danh tiếng hoặc uy tín;
  • Mất mát hoặc tổn thất về sức khỏe, tài sản hoặc tính mạng.

Ngoài ra, ONE88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho khách hàng liên quan đến việc sử dụng trang web của nhà cái bởi các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đến các đường dẫn hoặc trang web của bên thứ ba được liên kết đến trang web của nhà cái.

Khách hàng nên hiểu rõ những rủi ro và trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ và truy cập trang web của ONE88. Để đảm bảo an toàn cho mình, khách hàng nên tuân thủ các quy định và chính sách của nhà cái, và sử dụng dịch vụ và truy cập trang web của nhà cái một cách cẩn thận và đúng mục đích